LEDARSKAPSUTBILDNINGAR
PÅ DISTANS

Vi ger chefer de verktyg de behöver
för att utveckla sitt ledarskap

Funny Bored Girl Playing with Pencil At Business Meeting

LEDARSKAPSUTBILDNINGAR
PÅ DISTANS

Vi säljer ledarskapsutbildningar på distans som är kostnadseffektiva och verklighetsförankrade. Syftet är ge fler chefer de verktyg de behöver för att bli tydligare och mer effektiva ledare.

Bättre ledarskap ger bättre arbetsplatser och mer framgångsrika organisationer. Men behovet av chefsutveckling är större än någonsin. 

OM DET INTE ÄR ROLIGT ATT LÄRA
ÄR DET INGEN SOM VILL GÅ NÅGON UTBILDNING

En kurs hos oss är en varierad lärresa med videor, webbinarier, teorigenomgångar, praktiska övningar och reflektioner. Målet är att para de teoretiska kunskaperna med förståelse för hur de praktiskt ska tillämpas. Alltså visa, pröva, le igenkännande, öva, öva, öva. Så tycker vi att ledarskapsutbildningar på distans ska fungera.

Därför passar vårt sätt att lära utmärkt för alla chefer som vill, eller behöver, bli bättre.

UTBILDNING SOM INTE ÄR ANVÄNDBAR
I VARDAGEN ÄR MENINGSLÖS

Som deltagare får du konkreta verktyg och övningar. Alltså förankras kunskapen ordentligt i din verklighet.

Du lever med träningen under flera veckor och största delen av utbildningen gör du när det passar dig. Som ett resultat av detta får du en chans att utveckla ett nytt ledarbeteende.

MED MER KOSTNADSEFFEKTIVA UTBILDNINGAR
KAN FLER FÅ MÖJLIGHET ATT VÄXA

Våra ledarskapsutbildningar är redan från början designade för lärande på distans. Därför blir de mer kostnadseffektiva. Eftersom lärandet sker på distans är du kvar på jobbet och gör nytta parallellt med att du går utbildningen. Dessutom har företaget möjlighet att spara in på kostnader för resor och övernattningar.

Men det som i slutänden betyder mest är ändå att de leder till förändringar som gör ditt företag mer konkurrenskraftigt.

Vi säljer ÖPPNA UTBILDNINGAR som kan påbörjas när som helst.

Men vi skapar också SKRÄDDARSYDDA UTBILDNINGAR, specifikt designade för att möta ditt företags behov och önskemål.

Med vår långa erfarenhet av ledarskapsutveckling är vi också ett bra BOLLPLANK om du vill digitalisera eller på annat sätt förbättra ditt företags sätt att utveckla chefer.

KONTAKTA OSS

Peter Hägglund, peter.hagglund@deducate.se, +46 70 860 28 88

Lars Ragnå, lars.ragna@deducate.se, +46 70 380 76 33