Välj att vara både chef och ledare

När så många av oss arbetar delvis hemifrån, har vi sett att man börjat ställa två ”ledarstilar” mot varandra. Några förespråkar kontroll och struktur, medan andra hävdar att medarbetarna måste motiveras och att frihet skapar värde. Det här liknar diskussionen om vad som är viktigast: ”chefskap” (kontroll) eller”ledarskap” (motivation och frihet). Problemet uppstår när vi…

Läs mer