ATT LEDA ANDRA

Som chef behöver man utveckla sin egen ledarstil och ledarfilosofi.
Den här kursen ser till att man startar i rätt riktning.

ATT LEDA ANDRA

Som chef behöver man utveckla sin egen ledarstil och ledarfilosofi. Den här kursen ser till att man startar i rätt riktning.

Ledarskap handlar om beteenden
som man kan lära sig

Alla kan bli bra chefer och ledare – och alla kan trivas som chef och ledare. Men för att det ska bli så behöver man som chef utveckla ett robust och aktivt ledarskap. Det går att lära sig. Det finns en grupp konkreta chefsbeteenden och chefskompetenser som vi VET skapar bra ledarskap. De hjälper en chef att kliva fram som ledare, att kommunicera effektivt, att ge fungerande feedback, att skapa en kreativ miljö och så vidare.

Den här kursen är uppbyggd i fem moduler med filmer, presentationer, övningar, reflektioner och quiz. Man kan välja ut några stycken, eller använda alla fem, beroende på vad företagets chefer behöver.

Kursinnehåll

Kursens fem moduler behandlar olika aspekter av ledarskapet. Filmer varvas med genomgångar av modeller och konkreta verktyg. En viktig del är också de övningar som ger tid för reflektion och för att både förankra och tillämpa det kursen lär ut i den egna situationen.

1. Bli en ledare
Vad innebär det egentligen att vara chef och ledare och hur blir man en aktiv chef som skapar energi hos medarbetarna?

2. Skapa en riktning
Hur delegerar man effektivt utan att tappa möjligheten till styrning och närvarande ledarskap?

3. Kommunicera effektivt
Hur gör man för att kommunicera tydligt, skapa engagemang och  utveckla dialogen på arbetsplatsen?

4. Ge feedback
Hur ger man feedback på ett bra sätt och hur hanterar man svåra samtal? Och vilka tre frågor är det alla medarbetare vill ha svar på?

5. Utveckla medarbetarna och ditt team
Hur gör skickliga chefer för att hela tiden utveckla medarbetare, team och teammedlemmarnas inbördes relationer?

Den glade ledaren

Att gå en kurs går fort.
Men riktig förändring kräver tid och tålamod.

Vi tror inte att en bra kurs bara handlar om kunskapsöverföring. Därför varvar vi föreläsningar, inspiration och exempel med övningar, konkreta tips och tid för egen reflektion.

Det tar kanske inte så lång tid att gå igenom materialet i kursen. Däremot tar det tid att förändra sitt beteende, och det måste få ta tid.

Vår rekommendation är därför att man tar till sig innehåll och övningar i ett lugnt tempo, idealiskt över ett antal arbetsveckor, kanske en månad. I så fall får man tid för både reflektion och tillämpning vilket är nyckeln till riktig inlärning och långsiktig förändring.

Innehållet i kursen fungerar självklart både på dator, läsplatta och mobil. När man arbetar med kursen behöver man dock vara uppkopplad mot internet.

Pris: 4.900 kronor exklusive moms.

Bra ledare kan förändra världen!
Eller åtminstone skapa bättre arbetsplatser 
och mer framgångsrika organisationer.

Kursen är tillgänglig som "öppen kurs" för enskilda chefer

Vi kan också anpassa kursen för just ditt företag