ATT LEDA GENOM

KOMMUNIKATION

ATT LEDA GENOM

KOMMUNIKATION

Bra ledarskap kräver bra kommunikation

En majoritet av de problem som uppstår i ledarskap och i organisationer bottnar i en svag kommunikationskultur. Undersökning efter undersökning visar samma sak: Medarbetarnas största klagomål på ledarskapet har med information och kommunikation att göra.

Den här kursen täcker in en ledares kommunikationsutmaningar och hjälper chefer att skapa en attraktiv energi i sitt ledarskap. Fokus ligger på chefers och ledares kommunikation men passar för alla som vill nå bättre förståelse hos medarbetare och kollegor. Även om vi alla kommunicerat hela livet så ställer organisationsmiljön – med medarbetare, chefer och kollegor – särskilda krav.

När man lyckas skapa ett bra kommunikationsklimat fungerar organisationen bättre. Alla vet vad de ska göra, medarbetarna har energi och de oklarheter som uppstår klaras snabbt upp. Det är dit vi vill nå.

Female ear and hands close-up. Copy space. Torn paper, yellow background. The concept of eavesdropping, espionage, gossip and the yellow press.

Kursinnehåll

Kursens innehåll är uppdelat i fyra moduler.

Tydlighet
Tydlighet i den egna kommunikationen är grunden för kommunikativt ledarskap. En chef som snabbt kan avgöra vad som ska sägas och hur det ska sägas får en helt annan grund att stå på som chef och ledare.

Förståelse
Medarbetarnas förståelse beror på mer än tydlighet hos chefen. Förståelse i organisationer bygger framför allt på chefens förmåga att skapa samtal och arenor där medarbetarna kan ställa frågor.

Feedback
Feedback är ett starkt kommunikationsverktyg och en självklar del av bra kommunikativt ledarskap. Bra feedback är mer än enstaka feedbacksamtal – den behöver vara återkommande, uppskattad och odramatisk.

Kommunikationsmiljö
Det sista steget i kommunikativt ledarskap är att skapa en miljö där alla kommunicerar. Medarbetare som kan och vill föra bra samtal både med chefer och medarbetare och en kultur där alla får energi.

Kursen innehåller närmare 40 fokuserade videor och presentationer. Dessutom har deltagaren drygt 20 övningar för att förankra kunskapen i vardagen. Vi rekommenderar att man går igenom en modul i veckan, vilket ger ca 1,5 till 2 timmars studier i veckan under 4 veckor.

Att gå en kurs går fort
Men riktig förändring kräver tid och tålamod

Vi tror inte att en bra kurs bara handlar om kunskapsöverföring. Därför varvar vi föreläsningar, inspiration och exempel med övningar, konkreta tips och tid för egen reflektion.

Det tar kanske inte så lång tid att gå igenom materialet i kursen. Däremot tar det tid att förändra sitt beteende, och det måste få ta tid. Vår rekommendation är därför att man tar till sig innehåll och övningar i ett lugnt tempo, idealiskt över fyra till fem arbetsveckor. Då får man tid för både reflektion och tillämpning vilket är nyckeln till riktig inlärning och långsiktig förändring.

Innehållet i kursen fungerar självklart både på dator, läsplatta och mobil. När man arbetar med kursen behöver man däremot vara uppkopplad mot internet.När du köper kursen får du en länk till vår lärplattform på nätet, där du registrerar dig som kursdeltagare. Därefter går du kursen i ditt eget tempo. Från registrering har du tillgång till kursen under fyra månader.

Har du fler frågor: Kontakta oss på info@deducate.se

Pris: 4.900 kronor exklusive moms.

"Det största enskilda problemet med kommunikation är illusionen av att den har ägt rum."

George Bernard Shaw

Datum för kursstart är inte ännu beslutat

Vi kan också anpassa kursen för just ditt företag