ATT LEDA MEDARBETARE SOM

JOBBAR HEMIFRÅN

ATT LEDA MEDARBETARE SOM

JOBBAR HEMIFRÅN

home_sweet_home

"Det handlar om tempo och effektivitet
men också om att medarbetarna ska må bra."

När medarbetare och chefer inte arbetar på samma kontor uppstår nya utmaningar. Det är annorlunda att leda människor utan att träffa dem varje dag, vare sig de arbetar hemma eller på andra kontor. Den här situationen kräver chefer som behärskar det här nya ledarskapet.

Det handlar om

  • Att minska upplevelsen av avstånd och öka känslan av närvaro.
  • Att jobba med kommunikation och planering för att skapa motivation och riktning.
  • Att styra såväl det dagliga arbetet som de långsiktiga prioriteringarna.
  • Att anpassa sitt ledarskap till olika medarbetares behov.

Att utveckla sitt ledarskap så att det passar medarbetare som arbetar från andra ställen - det är inte svårt, men det är nödvändigt.

Kursinnehåll

Kursen är helt digital och man kan gå den parallellt med sitt vanliga arbete. 

Fokus ligger på tre områden som är både centrala och annorlunda för den som leder hemarbetare:

Att leda på distans
Om hur man som chef behöver arbeta med kommunikation och med hur man planerar sitt ledarskap.

Att leda medarbetare
Om hur man kan styra och leda medarbetare, så att man får bra framdrift i verksamheten och upprätthåller motivationen.

Att leda sitt team
Om hur man arbetar i praktiken med kommunikation och möten, så att hela teamet blir inblandat och arbetar effektivt.

I kursen varvar vi filmade korta föreläsningar och teorigenomgångar med konkreta verktyg och reflektionsövningar så att deltagarna förankrar nya kunskaper i sin egen verklighet. I kursen ingår även uppgifter att genomföra på arbetsplatsen, och uppgifter man ska diskutera med sin egen chef.

hands_black&white

Att gå en kurs går fort
Att förändra ett beteende tar lite tid

Detta är en relativt kort kurs. Materialet tar inte mer än drygt två timmar  – effektiv tid – att gå igenom.

Vår rekommendation är dock att man tar till sig innehåll och övningar i ett lugnt tempo, idealiskt över ett antal arbetsveckor. Ett lugnt tempo gör att man får tid för både reflektion och tillämpning vilket är nyckeln till riktig inlärning och långsiktig förändring.

Innehållet i kursen fungerar självklart både på dator, läsplatta och mobil. När man arbetar med kursen behöver man vara uppkopplad mot internet.

Pris: 1.950 kronor exklusive moms.

Unna både chefer och medarbetare en utbildning som gör arbetet hemifrån både mindre ensamt och mer effektivt

Kursen är tillgänglig som "öppen kurs" för enskilda chefer

Vi kan också anpassa kursen för just ditt företag