ATT LEDA PÅ

DISTANS

En kurs för dig som leder geografiskt spridda team

ATT LEDA PÅ

DISTANS

En kurs för dig som leder geografiskt spridda team

LEDARSKAP PÅ DISTANS STÄLLER ANDRA KRAV

Idag ställs det höga krav på att chefer ska ta ansvar för team som är geografiskt utspridda – på olika platser, i olika städer, olika delar av världen. En chef som leder på avstånd möter dock andra utmaningar och svårigheter än den som leder i rummet. Detta innebär att distansledaren behöver anpassar sitt ledarbeteende och använda rätt sorts ledarverktyg.

Det handlar om

  • Att kunna ange en tydlig, långsiktig riktning även när alla inte arbetar på samma plats.
  • Att vara en slagkraftig daglig ledare på distans.
  • Att kunna planera och organisera sitt ledarskap på rätt sätt.
  • Att förstå hur man bygger relationer på distans.
  • Att kunna kommunicera på rätt sätt med ett utspritt team.

I kursen varvar vi filmade korta föreläsningar och teorigenomgångar med konkreta verktyg och övningar så att deltagarna förankrar nya kunskaper i sin egen verklighet.

Kursen är helt digital och man går den parallellt med att man gör sitt vanliga jobb.

Kursledare är Peter Hägglund.

Double city
colored pencils

Kursinnehåll

Kursen är indelad i fem moduler, som var och en behandlar ett område som är avgörande för effektivt distansledarskap.

1. Den första modulen handlar om distansledarskapets utmaningar och om hur vi kan kompensera det geografiska avståndet, med riktigt bra ledarskap. Deltagaren får också möjlighet att tänka igenom den egna enhetens viktigaste utmaningar.

2. I den andra modulen går vi igenom hur en distanschef kan utnyttja mål och riktning för att verkligen driva medarbetarna och göra dem mer självständiga. Alla organisationer är olika, och här behöver man anpassa verktygen till sin egen situation.

3. Den tredje modulen handlar om hur en distansledare kan styra utan att tappa medarbetarnas självständighet och engagemang. Stort fokus ligger på konkreta verktyg för ett riktigt effektivt dagligt distansledarskap.

4. Den fjärde modulen fokuserar på vilken roll relationer spelar för att distansledarskapet ska fungera. Den diskuterar också vilka beteenden som underlättar relationsskapande i distansledarskap.

5. Den femte modulen tar ett steg vidare till dom färdigheter som bra distansledare måste utveckla. Planering och kommunikation är båda centrala för att få ut effekt av sitt ledarskap.

Kursen innehåller 35 videor med totalt 3 timmars speltid. 29 övningar och quiz med beräknad övningstid på 9 timmar. Totalt effektiv studietid är cirka 12 timmar. Vi rekommenderar att man går igenom en modul i veckan, vilket ger 2 till 2,5 timmars studier i veckan under 5 veckor.

FÖRÄNDRING TAR TID
DÄRFÖR SKA MAN GÅ VÅRA KURSER I ETT LUGNT TEMPO

Vi tror inte att en bra kurs bara handlar om kunskapsöverföring. Därför varvar vi föreläsningar, inspiration och exempel med övningar, konkreta tips och tid för egen reflektion.

Det tar kanske inte så lång tid att gå igenom materialet i kursen. Däremot tar det tid att förändra sitt beteende, och det måste få ta tid. Vår rekommendation är därför att man tar till sig innehåll och övningar i ett lugnt tempo, idealiskt över fyra till fem arbetsveckor. Då får man tid för både reflektion och tillämpning vilket är nyckeln till riktig inlärning och långsiktig förändring.

Innehållet i kursen fungerar självklart både på dator, läsplatta och mobil. När man arbetar med kursen behöver man däremot vara uppkopplad mot internet.När du köper kursen får du en länk till vår lärplattform på nätet, där du registrerar dig som kursdeltagare. Därefter går du kursen i ditt eget tempo. Från registrering har du tillgång till kursen under fyra månader.

Har du fler frågor: Kontakta oss på info@deducate.se

Pris: 4.900 kronor exklusive moms.

Investera i en utbildning som ökar chefernas effektivitet och minskar betydelsen av avstånd. 

Kursen är tillgänglig som "öppen kurs"

Vi kan också anpassa kursen för just ditt företag