Så här designar du webbinariet på deltagarnas villkor

Webbinarier har varit räddningen för mycket utbildning de senaste veckorna, men nyhetens behag har ofta dolt vilka anpassningar som kommer att krävas. Men vi vet innerst inne att man måste designa ett webbinarium helt annorlunda än en fysisk föreläsning.

Den stora skillnaden ligger inte i att kursledare måste agera lite annorlunda i ett webbinarium än i ett klassrum. Där finns det visserligen svårigheter - kameran begränsar hur man kan röra sig, det är svårare att rita på tavlan, man kan inte tolka deltagarnas kroppsspråk – men allt det går fort att lära sig. Ur en kursledares perspektiv kan det kanske verka som om man sen kan fortsätta som vanligt; att ”ge input och sedan leda diskussionen i rummet” genom att hålla ett kort föredrag, ställa frågor, svara på frågor i chatten och sammanfatta det som skrivs där.

Risken: Att kursledaren pratar själv

Men deltagarna upplever det inte alls som i sal. Man tröttnar snabbare på att bara lyssna på kursledaren. Det blir roligare att föra samtalet med kollegorna direkt på chatten, medan presentationen pågår. Kursledaren kan inte stå i centrum i ett webbinarium, på samma sätt som i ett klassrum, och lärandet blir lidande. Det räcker heller inte längre med att aktivera deltagarna var tredje till femte minut i polls, quizzes, handuppräckningar eller genom att be folk skriva ”yes” i chatten om man förstått. Deltagarna kommer att kräva mer än så.

Möjligheten: Att deltagarna driver webbinariet

Ett webbinarium måste helt enkelt vara till för deltagarna och föras på deras villkor. När varje deltagare känner att ”jag står i centrum”, då först lär man sig så mycket som vi vill.

Deltagarna vill prata och lyssna på varandra

I ett webbinarium tar det tid att föra samtal med varandra, men drivkraften att prata med andra människor är fortfarande stark. Det går inte längre att hålla ett föredrag och sedan skicka ut folk i korta break-outs – grupparbetet måste vara huvudaktiviteten. Föredragen får man lösa på annat sätt.

Deltagarna vill ha svar på sina egna frågor

Visst vill deltagare fortfarande höra svar från kursledaren. Och som kursledare vill man gärna ha frågor innan – då kan man ge svar som är relevanta och inte för generella. Men för att kunna ställa frågor man verkligen vill ha svar på, behöver deltagaren vara förbered. Och kursledaren behöver hitta ett sätt att engagera deltagarna ordentligt innan webbinariet.

Deltagarna vill få hjälp när de löser uppgifter

Inom chefsutbildning finns det mycket konkreta saker att lära sig. I sal brukade man skicka ut deltagarna i grupparbeten, gå runt bland dem och sedan redovisa allt en timme senare. Så fungerar inte break-out rooms, så om deltagarna ska få hjälp med att lösa uppgifter, behöver de förbereda och göra uppgiften i förväg. Då kan en kursledare hinna med att hjälpa under en webbinarie-timme.

Deltagarna vill se sina chefer i webbinarier

Högre chefer har stark dragningskraft även i webbinarier. Vi ser det hela tiden i våra organisationer, att om högre ledningen sänder ett webbinarium, får de uppmärksamhet. I en utbildningssituation är det ännu bättre, eftersom man kan förbereda deltagarna kring bolagets strategi, situation, utmaningar och så vidare. Och man får möjlighet att föra ett initierat samtal med ledningspersoner man annars inte får träffa.

Deltagarna vill att andra deltagare ska vara förberedda

Och man är väl själv gärna förberedd också. I grunden vill man genomföra kursen med människor som har liknande förkunskaper och liknande frågeställningar. Då kan man lära sig något av varandra. Det räcker inte med att alla läst rubriken och ett stycke om innehållet, utan man behöver ha sett samma video, läst samma text eller gjort samma uppgifter. Om alla är förberedda, blir samtalet så mycket bättre.

Nästa steg: Bädda in webbinariet i bra online-innehåll

Förberedelser för deltagaren – det är en nyckel till ett webbinarium där man lär sig. Deltagarna behöver få tillgång till intressant, spännande innehåll i förväg, videos, presentationer och inte minst egna övningar som gör att de först kan lära sig något på egen hand. Grupparbeten och uppgifter som de kan genomföra i sitt eget arbete.

Jag tror att vi kommer att ägna mycket, mycket mer tid och pengar åt att göra ett innehåll som förbereder deltagarna. Hittills har vi inte haft den möjligheten – den här omställningen har gått för fort. Och alla utbildare kommer inte att kunna producera bra digitalt innehåll. Att göra digitalt innehåll som chefer vill ta till sig, är svårt.

Så det är en fråga vi behöver återkomma till i en annan blogg: hur gör vi ett bra digitalt innehåll som kan göra chefer till bättre ledare?

Kunskap är makt, men det är generöst att dela med sig: