Varför växer chefsutbildning online just nu?

Just nu pågår en rörelse mot att skapa chefsutbildning online. Online training växer varje år i USA, Kina och Europa, och i Sverige är vi bara i början av en ordentlig omvandling. Snart så.

Ledarskapsträning är mycket ojämnt fördelat i Sverige. Över hälften av cheferna får inte någon vidareutbildning eller -utveckling. Men en femtedel får över fem dagar och ytterligare tjugo procent mellan tre och fem dagar.[1]

Eftertraktat men ojämnt fördelat. Det största skälet till att det inte blir ledarutbildning är bristande tid. Det andra skälet är bristande pengar. Om man behöver sätta av fem dagar på kursgård, räcker helt enkelt inte tiden och pengarna till alla.

Det här är inte Sveriges mest upprörande orättvisa, men den säger något om hur slentrianmässigt vi betonar att vi måste träffas fysiskt, resa och träffas, vara borta från arbetet och sedan åka tillbaka med ”nya kunskaper”.

En gång i tiden var det oerhört viktigt att träffas fysiskt och sitta på samma kontor för alla team. Men de senaste 5-10 åren har vi lärt oss att verka ytan att sitta bredvid varandra.

Här är tre skäl till att online utbildning kommer att slå genom de kommande åren

  1. Tiden.
    Chefer idag har inte stora block av tid att sätta av. Men de har många mellanrum som de själva styr över
  2. Resorna.
    Det är mer oattraktivt att resa än någonsin, och när man kan byta ut resor mot online…
  3. Pedagogiken.
    Den tekniska utvecklingen har nått fram – check. Chefernas digitala kompetens har nått fram – check. Och nu utvecklas online-pedagogiken och formatet med stormsteg – nästan check.

Under tjugo år har vi talat om ”e-learning”, ”digital learning”, ”distanslärande”, och det har varit som att vänta på Godot. Det riktigt revolutionerande är att vi nu kan forma utbildningen på deltagarnas villkor. Vi skulle kunna säga att man tidigare försökt mata chefer som djur-i-bur – men det kanske inte vore riktigt rättvist. Låt oss ta en annan djurmetafor: Vi kan leda hästen till vattnet men vi kan inte tvinga den att dricka. På samma sätt kan vi logga in chefer på online-utbildningar, men de kommer själva att bestämma om de vill gå kursen.

I och med att vi börjar göra engagerande online-utbildning för chefer, så kommer också cheferna att mer och mer välja att utbilda sig online. En engagerande chef kräver engagerande chefsutbildning.


[1] Unionens medlemstidning Kollega, 8 maj 2019. https://www.kollega.se/53-procent-chefer-far-inte-kompetenslyft

Kunskap är makt, men det är generöst att dela med sig: