Välj att vara både chef och ledare

När så många av oss arbetar delvis hemifrån, har vi sett att man börjat ställa två "ledarstilar" mot varandra. Några förespråkar kontroll och struktur, medan andra hävdar att medarbetarna måste motiveras och att frihet skapar värde. Det här liknar diskussionen om vad som är viktigast: "chefskap" (kontroll) eller"ledarskap" (motivation och frihet).

Problemet uppstår när vi börjar tro att vi kan välja. Att det är två separata kompetenser och att man därför är antingen ”chef” eller ”ledare”. Men ledarskap och chefskap går inte att skilja åt.

Vi människor älskar att ställa begrepp mot varandra, och söka efter skillnader och likheter mellan olika fenomen. Orden Chef och Ledare är två ord vi under lång tid försökt skilja åt, och jag har hört många varianter på ”Jag vill i första hand vara Ledare, mer än en Chef”, eller ”Man kan bli utsedd till Chef men man måste bli vald till Ledare”. I utbildningar vill deltagare diskutera skillnaden, för man tycker att det hjälper en att förstå kraven i arbetet. Man har ofta en större fascination inför ledarskapet än inför chefskapet. Och begreppen HAR olika betydelser - det är enkelt att göra en lista på vad som brukar känneteckna ”ledarskap” och ”chefskap”.

Låt oss titta på hur man brukar beskriva det.

LedarskapChefskap
FörändringEffektiv status quo
Något man förtjänarKommer med formell position
Fokuserar på människorFokuserar på processer, policy och regler
Leder mot framtidenAnsvarar för personalen
Ansvarig för helhetenAnsvarig för delarna
VisionärtAdministrativt


Läs de här beskrivningarna – och fundera sedan på om man verkligen kan vara en "formell chef" utan att vara BÅDE chef och ledare. Till exempel: Att vara formell chef kräver naturligtvis att man kan leda förändring, och när man väl är utsedd måste man se till att förtjäna sin roll hos medarbetarna. Dessutom måste man fokusera på människor och medarbetare, annars blir man en svag chef.

Ledarskapet blir effektivare om man samtidigt är chef

På samma sätt blir man inte effektiv i sitt ”Ledarskap” utan att göra de saker som finns under "Chefskap". Starkt ledarskap behöver förankras i en formell position. Utan personalansvar blir det betydligt svårare att driva igenom sina förändringar. Detsamma gäller för processer, policies och administration, för utan effektiv organisering når ingen ledare resultat. Om man bara vill vara ledare och låter någon annan chefa över själva genomförandet, blir man improduktiv. Det räcker med att tänka på de som vi anser vara drivande, skickliga ledare, för att se att de även är skickliga chefer. De både leder och chefar över sina ledningsgrupper.

Och när det gäller att leda medarbetare som arbetar hemifrån, blir det ännu tydligare att man som chef måste arbeta med båda sidorna av sin chefsroll. Motivation, mål, framtiden - de är alla centrala komponenter för att få medarbetare att känna sig delaktiga när de arbetar utanför kontoret. När det gäller struktur, planering, uppföljning och bra processer, så blir de ännu viktigare för att hålla ordning på en spridd grupp.

Det går inte att skilja chefskap och ledarskap åt. Vi kan inte välja mellan dem. Medarbetare behöver både-och.

Det är ett skäl till att det tar tid att bli "en bra chef". Man behöver lära sig både hur man bygger processer och strukturer, hur man vill kommunicera vid olika tillfällen, hur man hanterar både de som håller med och de som säger emot och hur man driver en förändring i olika miljöer.

Går det att lära sig? Naturligtvis. De flesta kan lära sig att behärska båda sidorna av att vara ledare och chef. Det kräver bra utbildning och det kräver övning i rollen. Men viktigast av allt: Det kräver att man ser att  chefskap och ledarskap inte står i motsatsförhållande till varandra, utan den ena kompetensen krävs för att den andra ska fungera.

Tänk på den här listan de kommande dagarna, och se om du täcker in båda sidorna av det som medarbetare behöver.

Kunskap är makt, men det är generöst att dela med sig: