DET BÖRJADE MED ATT VI FRÅGADE OSS VARFÖR DET HÄNT SÅ LITE

Vi vet att utbildning online kan bli mycket bättre än traditionell salsutbildning. Mer flexibel, bättre kopplad till deltagarnas vardag och mer inriktad på långsiktig förändring. Det handlar om att anpassa pedagogiken och om att utnyttja de moderna verktygen på rätt sätt. Det är så vi gemensamt tar de första stegen mot en värld utan dåligt ledarskap.

Peter H

Peter Hägglund

Peter har arbetat med chefsutveckling sedan han disputerade på Handelshögskolan i Stockholm.

Han har haft ett flertal positioner som ledare för utbildningsverksamheter - Akademiskt ansvarig för HHS Executive MBA, VD för IFL vid Handelshögskolan och senare också VD för IHM Business School. Under en tid var han partner på Effect Management, där han arbetade direkt med ledarutveckling och med rådgivning. Han har hela tiden varit en uppskattad lärare för chefer på alla nivåer, och brinner för bättre ledarskap.

Nu är han fascinerad av att utveckla utbildning för chefer online, där han tror det finns enorma orealiserade möjligheter.

Lars Ragnå

Lars har jobbat med kommunikation, innehållsproduktion och förändringsprocesser, både i stora multinationella företag och i egen verksamhet. I grunden är han civilekonom från Handelshögskolan. 

Efter många år med marknadsansvar för ett antal konsumentvarumärken har han varit vd för en traditionell reklambyrå och för MTG-koncernens content marketing-verksamhet. Han har också startat och lett både tillverkande bolag och företag i tjänstesektorn.

Han har älskat att vara chef och är övertygad både om att rätt ledarskap kan uträtta underverk och att ett dåligt ledarskap kan stjälpa en annars sund verksamhet.

Lars R

KONTAKTA OSS

Peter Hägglund, peter.hagglund@deducate.se, +46 70 860 28 88

Lars Ragnå, lars.ragna@deducate.se, +46 70 380 76 33

OM DU HELLRE VILL ATT VI KONTAKTAR DIG