Välj att vara både chef och ledare

När så många av oss arbetar delvis hemifrån, har vi sett att man börjat ställa två ”ledarstilar” mot varandra. Några förespråkar kontroll och struktur, medan andra hävdar att medarbetarna måste motiveras och att frihet skapar värde. Det här liknar diskussionen om vad som är viktigast: ”chefskap” (kontroll) eller”ledarskap” (motivation och frihet). Problemet uppstår när vi…

Läs mer

Distansteam blir effektivare genom att anpassa sitt arbetssätt

På kort tid har landets kontorsarbetare bytt arbetssätt med en hastighet och ett engagemang som imponerar. Inom några veckor hade de flesta gått från skrivbord till köksbord och från mötesrum till Teams och Hangout. Men vad händer när distansarbetet inte längre är en akutlösning utan ett etablerat sätt att arbeta på? Vi har tittat igenom…

Läs mer

Vad krävs för att chefer ska älska lärande på distans?

Vi gör alla, även chefer, redan idag mer lärande på distans än vi tror. Och när vi letar efter vad som fungerar, ser vi att tre saker avgör om distanslärande blir roligt. Traditionell online-learning lider av lågt engagemang. I tre månader har vi frågat människor vad de anser om digitalt lärande, och det visar sig…

Läs mer