Det vanligaste misstaget som erfarna chefer gör i en förändring

Tänk dig att du har ett bra, erfaret och sammansvetsat team. Det passar dig bra – din ledarstil bygger på coaching och utveckling och du lämnar mycket frihet åt dina medarbetare. Du är erfaren nog att märka när saker går rätt, och när du behöver gripa in.

Hur ska du agera när ni möter en förändring – en omorganisation av era divisioner, en ny produktportfölj eller kanske en sammanslagning med ett annat team som sitter på en annan plats?

Det är lockande att vilja utnyttja teamets erfarenhet och höga kompetens, och fortsätta leda utan att lägga sig i. Men det är det största misstaget som erfarna chefer gör i en förändring. I själva verket behöver man som chef ta ett stort steg in i gruppen och bli både mer aktiv och mer närvarande.

Ditt team får fler frågor i förändring

Varför? Ja, förändring skapar frågor hos medarbetarna även om hur det egna teamet påverkas. Frågor som kommer upp kan vara

 • vad ska vi göra gemensamt för att stödja förändringen?
 • ändras våra övergripande mål i samband med förändringen?
 • hur påverkas våra rutiner och möten av det nya?
 • påverkar det här vad andra ska göra?
 • vad är min roll i teamet – förändras den nu?

 

De här frågorna påverkar hur gruppen behöver bli ledd. Alla grupper utvecklas med tiden till att bli effektiva och samspelta. Vid en större förändring, glider man bakåt i utvecklingen. Ett erfaret team som samarbetar bra, kan alltså plötsligt återgå till att agera som om man just börjat arbeta tillsammans. Och som chef måste man anpassa ledarskapet för att ta dom tillbaka till sin tidigare nivå.

Decennier av forskning och erfarenhet visar tydliga olikheter i hur man leder ett nytt respektive ett erfaret team.

 

Skillnaden i ledarskap

Ett erfaret team behöver en chef

 • som tar ett steg tillbaka och låter gruppen formulera problem och beslut
 • som delegerar ospecificerade uppgifter och litar på att medlemmarna för projekten i hamn
 • som ger individer tuff och stimulerande coaching kring både styrkor och svagheter

 

När ett team möter en stor förändring, blir man istället beroende av tydlighet och närvaro hos chefen. Chefen behöver

 • upprepa och repetera gruppens uppgift och individernas roller
 • se till att behålla en trygg miljö där alla känner sig välkomna
 • kommunicera oftare och säkerställa att alla deltar i kommunikationen
 • återknyta till de normer och värderingar som gäller

 

Det här märker man som chef på att medarbetarna faktiskt blir mer passiva och liksom inväntar ledning. Om man till exempel märker att medarbetarna

 • slutar ta initiativ i möten för att fatta beslut
 • börjar ifrågasätta varandra utan att bidra till lösningar
 • pekar ut en mängd problem som gör dem handfallna
 • plötsligt inte förstår information man får

 

…då kan det handla om en grupp som halkat bakåt i sin utveckling och effektivitet. Det är normalt i förändring. Då behöver man anpassa sitt ledarskap till att bli mer aktiv och mer närvarande. Gör man det, så drivs förändringen igenom och gruppen får chans att snabbt komma tillbaka till där man var tidigare.

 

Kunskap är makt, men det är generöst att dela med sig: