ATT LEDA I

förändring

Förändring, turbulens och oklarhet kräver ett särskilt stabilt ledarskap.
Och en chef med en bra utbildning i förändringsledning, kan leda överallt.

ATT LEDA I

förändring

Förändring, turbulens och oklarhet kräver ett särskilt stabilt ledarskap.
Och en chef med en bra utbildning i förändringsledning, kan leda överallt.

Vår utbildning i förändringsledning börjar
med hur människor reagerar

Nästan alla operativa chefer kommer förr eller senare att behöva arbeta med förändringsledning. För det är bra förändringsledning som krävs för att få medarbetare att omfamna förändringen och ändra sitt beteende.

Den som går utbildningen lär sig att

  • förstå vilken roll chefen har i förändringsledning.
  • förstå hur människor reagerar på förändring och hur ledare kan hantera förändringsmotstånd.
  • kommunicera i en miljö som präglas av oro och oklarhet.
  • behålla medarbetarnas produktionsfokus även när förändringsprocessen rasar som värst.

Utbildningen hjälper operativa chefer och ledare att bli bättre på förändringsledning, och ökar förmågan att hantera i de förändringsprojekt som det finns så gott om i dagens organisationer.

Arg medarbetare som behöver bättre förändringsledning
Pilar som symboliserar kursinnehåll för förändringringsledare

Kursinnehåll

Kursen är uppbyggd kring några av chefernas centrala utmaningar i förändringsledning. 

1. Människor i förändring
För att organisationer ska förändras, behöver människor förändra sitt beteende. Därför måste man som chef både hantera motstånd och rädslor och skapa en miljö där människor vill förändras. 

2. Organisera förändring
Det finns många bra modeller för hur en lyckad förändring planeras och genomförs. Flera av dem kan ge bra vägledning kring vad man måste tänka på i olika delar av förändringsprocessen. 

3. Kommunicera i förändring
I förändringsledning måste man som chef använda kommunikation för att skapa både förståelse och engagemang. Dessutom anpassar en skicklig chef också kommunikationen till olika faser i förändringen. 

4. Producera i förändring
En av de viktigaste uppgifterna är att säkerställa att ingen tappar fokus på det vanliga arbetet. För det är lätt att man glömmer produktion, leverans eller kunder i en förändringsprocess och det kan bli ett dyrt misstag.

Att gå en kurs går fort
Att förändra ett beteende tar lite tid

Vi tror att en bra kurs handlar om mer än kunskapsöverföring. Därför varvar vi föreläsningar, inspiration och exempel med övningar, konkreta tips och tid för egen reflektion.

Det tar kanske inte så lång tid att gå igenom materialet i kursen. Däremot tar det tid att förändra sitt beteende, och det måste få ta tid.

Vår rekommendation är därför att man tar till sig innehåll och övningar i ett lugnt tempo, idealiskt över ett antal arbetsveckor, kanske en månad. I så fall får man tid för både reflektion och tillämpning vilket är nyckeln till riktig inlärning och långsiktig förändring.

Innehållet i kursen fungerar självklart både på dator, läsplatta och mobil. När man arbetar med kursen behöver man dock vara uppkopplad mot internet.

Pris: 4.900 kronor exklusive moms.

Att gå en kurs går fort
Att förändra ett beteende tar lite tid

Vi tror att en bra kurs handlar om mer än kunskapsöverföring. Därför varvar vi föreläsningar, inspiration och exempel med övningar, konkreta tips och tid för egen reflektion.

Det tar kanske inte så lång tid att gå igenom materialet i kursen. Däremot tar det tid att förändra sitt beteende, och det måste få ta tid.

Vår rekommendation är därför att man tar till sig innehåll och övningar i ett lugnt tempo, idealiskt över ett antal arbetsveckor, kanske en månad. Då får man tid för både reflektion och tillämpning vilket är nyckeln till riktig inlärning och långsiktig förändring.

Innehållet i kursen fungerar självklart både på dator, läsplatta och mobil. När man arbetar med kursen behöver man dock vara uppkopplad mot internet.

Pris: 4.900 kronor exklusive moms.

Unna din organisation en utbildning som skapar stabila ledare i tider av förändring och osäkerhet. Och glöm inte att en chef som behärskar förändringsledning är en skicklig ledare i alla sammanhang.

Kursen är tillgänglig som "öppen kurs" för enskilda chefer

Vi kan också anpassa kursen för just ditt företag