ATT LEDA MEDARBETARE SOM JOBBAR HEMIFRÅN

wooden-4000126_640 2
Översikt

Många chefer har på kort tid tvingats in i ett helt nytt sätt att arbeta, med en betydligt större andel medarbetare som jobbar hemifrån. Man märker då snabbt hur annorlunda det är att leda människor utan att träffa dem varje dag. Det påverkar hur man måste agera som chef.

Det handlar om

 • Att minska upplevelsen av avstånd och öka känslan av närvaro.
 • Att jobba med kommunikation och planering för att skapa motivation och riktning.
 • Att styra såväl det dagliga arbetet som de långsiktiga prioriteringarna.
 • Att anpassa sitt ledarskap till olika medarbetares behov.

I kursen varvar vi filmade korta föreläsningar och teorigenomgångar med konkreta verktyg och reflektionsövningar så att deltagarna förankrar nya kunskaper i sin egen verklighet. I kursen ingår även uppgifter att genomföra på arbetsplatsen, och uppgifter man ska diskutera med sin egen chef.

Kursen är helt digital och du kan genomföra den parallellt med ditt vanliga arbete. 

Kursinnehåll
Video
Detaljer
Beställ

ATT LEDA I FÖRÄNDRING

Change
Översikt

Den här kursen ger konkret vägledning för ett operativt ledarskap i tider av förändring.

Den som går kursen lär sig att

 • förstå den egna rollen som chef i ett förändringsarbete.
 • förstå hur människor reagerar på förändring och hur man kan agera för att hantera och övervinna förändringsmotstånd.
 • kommunicera i en miljö som präglas av oro och oklarhet.
 • som chef ge den trygghet som behövs för att behålla produktions- och prestationsfokus när förändringen tar tid och uppmärksamhet.

Fokus ligger på större förändringsprojekt. Det kan handla om omfattande strategiförändringar, större omorganisationer eller stora förändringar i system, processer eller produkter. Det är alltså något annat och större än det dagliga förändringsarbetet eller det ständigt pågående förbättringsarbetet.

Kursinnehåll
Video
Detaljer
Beställ

ATT LEDA PÅ DISTANS

globus-2534766_640
Översikt

Det här är en kurs för chefer som vill lära sig leda riktigt effektiv på distans.

Idag ställs det höga krav på att chefer ska ta ansvar för team som är geografiskt utspridda – på olika platser, i olika städer, olika delar av världen. En chef som leder på avstånd möter dock andra utmaningar och svårigheter än den som leder i rummet. Detta innebär att distansledaren behöver anpassar sitt ledarbeteende och använda rätt sorts ledarverktyg.

Det handlar om

 • Att kunna ange en tydlig, långsiktig riktning även när alla inte arbetar på samma plats.
 • Att vara en slagkraftig daglig ledare på distans.
 • Att kunna planera och organisera sitt ledarskap på rätt sätt.
 • Att förstå hur man bygger relationer på distans.
 • Att kunna kommunicera på rätt sätt med ett utspritt team.

I kursen varvar vi filmade korta föreläsningar och teorigenomgångar med konkreta verktyg och övningar så att deltagarna förankrar nya kunskaper i sin egen verklighet.

Kursen är helt digital och man går den parallellt med att man gör sitt vanliga jobb.

Kursledare är Peter Hägglund.

Kursinnehåll
Video
Detaljer
Beställ

ATT LEDA GENOM KOMMUNIKATION

speech-2584476_640
Översikt

Ett kommunikativt ledarskap är en av de mest effektiva ledarskapsstilarna man kan tänka sig. Faktum är att en majoritet av de problem som uppstår i ledarskap och i organisationer bottnar i en svag kommunikationskultur. Undersökning efter undersökning visar samma sak: Medarbetarnas största klagomål på ledarskapet har med information och kommunikation att göra.

Kursen täcker in en ledares kommunikationsutmaningar och hjälper chefer att skapa en attraktiv energi i sitt ledarskap. Fokus ligger på chefers och ledares kommunikation men passar för alla som vill nå bättre förståelse hos dem de arbetar med. Även om vi alla kommunicerat hela livet så ställer organisationsmiljön – med medarbetare, chefer och kollegor – särskilda krav.

När man lyckas skapa ett bra kommunikationsklimat fungerar organisationen bättre. Alla vet vad de ska göra, medarbetarna har energi och de oklarheter som uppstår klaras snabbt upp. Det är dit vi vill nå.

Kursinnehåll
Detaljer
Förhandsboka

Att leda andra

People symbols colored chaotic mix, 3d illustration, horizontal, over white, isolated
Översikt

Alla kan bli bra chefer och ledare – och alla kan trivas som chef och ledare. Men för att det ska bli så behöver man som chef utveckla ett robust och aktivt ledarskap. Det går att lära sig. Det finns en grupp konkreta chefsbeteenden och chefskompetenser som vi VET skapar bra ledarskap. De hjälper en chef att kliva fram som ledare, att kommunicera effektivt, att ge fungerande feedback, att skapa en kreativ miljö och så vidare.

Som chef behöver man utveckla sin egen ledarstil och ledarfilosofi. Den här kursen ser till att man startar i rätt riktning.

Kursen skapas utifrån fem moduler med filmer, presentationer, övningar, reflektioner och quiz. Man kan välja ut några stycken, eller använda alla fem, beroende på vad ens chefer behöver. 

Kursinnehåll
Detaljer
Förhandsboka