Här är våra öppna utbildningar

Men vi kan också snabbt och kostnadseffektivt skräddarsy utbildningar anpassade efter just dina utmaningar.
Se filmen om hur vi anpassar utbildningar.

Att leda andra lär dig grunderna i ledarskapet, alla de beteenden och tekniker som bra chefer och ledare använder. Kursen är till för de chefer som vill bygga ledarskapet på en stabil grund som håller resten av yrkeslivet.

Den här kursen riktar sig till förändringsarbetets riktiga hjältar: De chefer på alla nivåer som måste hantera förändringsarbetet i sina team. Det är de operativa chefernas arbete som till slut avgör om förändringen blir framgångsrik.

Det viktiga är VAD man gör, inte VAR man gör det. Men när människor arbetar mycket utanför kontoret uppstår nya utmaningar för ledarskapet och den här kursen hjälper cheferna att öka känslan av närvaro, att kommunicera effektivt och att skapa motivation och energi även på avstånd.

What you do is more important than where you do it. However, new leadership challenges arise when people work from anywhere. This course helps leaders to increase their presence, communicate better and build motivation among their employees. Even when they work from afar.

Att förbättra chefernas förmåga och vilja att kommunicera ger direkt effekt. Man får begriplighet, effektivare arbete och inte minst en attraktiv energi sitt ledarskap. Cheferna märker att deras jobb blir lättare och de får tid över till att fokusera på de riktigt svåra frågorna.

När organisationen är ordentligt utspridd över länder, världsdelar, tidszoner och kulturer - då är ledarskapet också helt annorlunda. Det blir särskilt viktigt att samla alla mot en tydlig riktning, att vara närvarande för alla och att få sitt team att arbeta tillsammans trots att man inte träffas.